Metody stosowane w przedszkolu

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób spędzania czasu w naszym przedszkolu, a przez to osiąganie sukcesów rozwojowych. Są to:

Metody czynne:

 • Metoda samodzielnych doświadczeń
 • Metoda kierowania własną działalnością dziecka
 • Metoda zadań stawianych dziecku
 • Metoda ćwiczeń utrwalających

Metody oglądowe:

 • Obserwacja i pokaz
 • Osobisty przykład nauczyciela
 • Udostępnianie sztuki / dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne

Metody słowne:

 • Rozmowy
 • Opowiadania
 • Zagadki
 • Objaśnienia i instrukcje
 • Kultura żywego słowa

Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacamy o nowatorskie formy i metody pracy z dzieckiem:

 • Metoda gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) Rudolfa Labana
 • Metoda Carla Orffa
 • Ćwiczenia rytmiczne
 • Metoda aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss
 • Pedagogika zabawy Klanza
 • Gry planszowe
 • Metoda twórczego myślenia J. Osborne – „Burza mózgów”
 • Drama
 • Technika zmiany ról Pantomima
 • Teatrzyk kukiełkowy, pacynkowy
 • Edukacja matematyczna według Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej
 • Metoda odimiennej nauki czytania dr Ireny Majchrzak
 • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 • Muzyka relaksacyjna