Dokumenty

Procedura bezpieczeństwa COVID-19:

Procedura: Pobierz

Oświadczenie rodzica:

Wersja w formacie .pdf: Pobierz

Wersja w formacie .doc: Pobierz

Karta zgłoszeniowa dziecka do przedszkola:

Wersja w formacie .pdf: Pobierz

Wersja w formacie .doc: Pobierz

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego:

Wersja w formacie .pdf: Pobierz

Wersja w formacie .doc: Pobierz

Dokumenty przedszkola:

1. Statut Niepublicznego Przedszkola "Zaczarowany Ołówek"