Rozwój naszych dzieci

Wyzwania rozwojowe dzieci trzyletnich

Dziecko do trzeciego roku życia zna tylko to, czego doświadczyło w środowisku rodzinnym i swoim najbliższym otoczeniu. Przychodząc do przedszkola, styka się z nowymi ludźmi, sytuacjami, przedmiotami, zapachami. To, co nowe, może wydawać się straszne, może budzić lęk m.in. z tych powodów trzylatki mogą przeżywać trudności adaptacyjne.

W nowym miejscu przedszkolak eksploruje otoczenie – poznaje je wielozmysłowo w trakcie działania. W ten sposób stwarza własny dziecięcy świat. Rola nauczyciela polega przede wszystkim na towarzyszeniu dziecku w jego rozwoju.

Więcej informacji o rozwoju trzylatków: Pokaż

Wyzwania rozwojowe dzieci czteroletnich:

Dziecko czteroletnie znacznie lepiej niż trzyletnie orientuje się w otoczeniu i nie potrzebuje bliskości dorosłych w takim stopniu jak trzylatek, jest bardziej ufne. Nie ma większych problemów z adaptacją do nowych sytuacji, osób, rzeczy czy pomieszczeń.

Umie podporządkować się normom, zasadom (np. podczas pełnienia dyżuru), zna imiona dzieci w grupie przedszkolnej, jest zaciekawione wybranymi elementami nowego środowiska. Zdobyte umiejętności ruchowe zwiększają jego poczucie niezależności i pomagają w poznawaniu otoczenia. Jest zręczne i energiczne fizycznie, pomysłowe i samodzielne.

Więcej informacji o rozwoju czterolatków: Pokaż