Cennik

Konto bankowe w Polskim Banku Spółdzielczym  w Wyszkowie Oddział w Zabrodziu  
Numer: 91 8931 0003 0324 5286 2000 0001

Rodzaj UsługiCena
Wpisowe
Opłata jednorazowa,
celem rezerwacji miejsca w Przedszkolu z przeznaczeniem na rozwój placówki.
200,00 zł
Czesne
W ramach czesnego zapewniamy:
• opiekę nad dzieckiem w godzinach od 7:00 do 18:00,
• realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej przez Ministra Edukacji Narodowej,
• zajęcia z języka angielskiego dwa razy w tygodniu,
• zajęcia plastyczne,
• naukę piosenek i zabawy przy muzyce,
• grupowe zajęcia gimnastyki,
• specjalne atrakcje dla dzieci np. przyjazd teatrzyków, koncerty muzyczne, organizację wycieczek, spotkania z ciekawymi ludźmi i zawodami,
• uroczystości w przedszkolu,
• całoroczne ubezpieczenie dziecka (NNW),
• 4 smaczne posiłki (śniadanie, zupa, drugie danie, podwieczorek), owoce dostępne przez cały dzień,
• wyposażenie w artykuły sanitarne, plastyczne, zabawki i pomoce dydaktyczne.
500,00 zł
Zwrot
W przypadku nieobecności dziecka w Przedszkolu powyżej 5 kolejnych dni,
zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa 10 zł (dziesięć złotych),
za drugi i kolejne dni nieobecności dziecka, pod warunkiem zgłoszenia jej pierwszego dnia nieobecności do godz. 8.30.
10,00 zł/ dzień
Organizacja zajęć dodatkowych płatnych według zapotrzebowania.